laatst bijgewerkt 25-03-2014


Welkom op de site van Rekenboog.zml

 
Wist u dat...
 • De lessen van rekenboog.zml gebaseerd zijn op principes van betekenisvol en zinvol rekenen?
 • Bij alle (sub)doelen uit het leerlijnenoverzicht voorbeeldlessen zijn ontwikkeld?
 • Deze lessen gratis zijn te downloaden en eenvoudig aan te passen aan uw school, situatie, uw groep en uw leerlingen?
 • Deze lessen zijn uitgewerkt op 12 niveau's?
 • Het uitgangspunt is dat leerlingen leren door doen vanuit een praktische context?
 • De didactiek uitgaat van samenwerkend en (zelf)ontdekkend leren?
 • De lessen zijn opgezet volgens het directe instructiemodel?
 • Werken met rekenbooglessen een omslag vraagt in denken: denken vanuit doelen in plaats vanuit activiteiten?
 • Leerlingen vooral werken in de onderste laag van de ijsberg
 • De door Cito ontwikkelde observatietoetsen aansluit bij cruciale leerdoelen uit  het leerlijnenoverzicht?
 • Datacare en ParnasSys de leerlijnen in hun leerlingvolgsysteem hebben ingevoerd?

Op deze site vinden scholen, leraren en begeleiders van zeer moeilijk lerenden uitgebreide, praktische informatie over betekenisvol reken-wiskundeonderwijs.

Kern van de site is het deel waarin u bij gegeven doelen voor zml snel bijpassende lessen kunt vinden. De lessen zijn gratis te downloaden en eenvoudig aan te passen aan uw school, uw situatie, uw groep en uw leerlingen. Klik hier om naar de lessen te gaan.  

Naar de doelen
Alle doelen voor zml vindt u in het leerlijnen zml

Naar de katernen en lessen
Vanuit de leerlijnen kunt u snel bij gegeven doelen bijpassende lessen en achtergrondinformatie vinden. Onder katernen kunt u lessenseries en applets (softwareprogramma's) vinden. De lessen binnen de lessenserie zijn ook afzonderlijk te downloaden. 

Naar het leerlijnenoverzicht
Klik hier als u kennis wilt nemen van de leerlijnen voor zml. Na een korte uitleg vindt u per kerndeel de leerlijnen die daarbij passen. U kunt deze printen op A3 formaat.

Contact
Wij stellen reacties van gebruikers zeer op prijs. Informeer ons over uw opvattingen over of ervaringen met de leerlijnen zml. Ook is feedback op de lessen uiterst welkom. Dat geldt in het bijzonder voor nieuwe lessen. We passen de informatie op de site regelmatig aan.

Publicaties
Op diverse plaatsen is gepubliceerd over betekenisvol reken- en wiskundeonderwijs aan zml-leerlingen. Zie publicaties.

Ook vindt u op de site achtergronden, visie, uitgangspunten en relevante links.

logocedfislo.jpg