Veelgestelde vragen

Nee. Het is geen commerciële uitgave. Passend bij kerndoelen en leerlijnen zijn vele voorbeeldlessen te vinden. De lessen zijn eenvoudig naar inhoud en niveau aan te passen. Waar geen lessen voor zijn ontwikkeld worden suggesties voor lesactiviteiten gegeven.

naar de top van de pagina
Het Cito is bezig met het ontwikkelen van observatietoetsen die specifiek op zeer moeilijk lerenden zijn toegesneden. De toetsen sluiten aan bij de doelen van Rekenboog.zml. Niet alle doelen worden getoetst, maar enkele voor de verdere rekenontwikkeling belangrijke doelen. Ook de werkwijze die Cito hanteert bij de zml toetsing sluit aan bij Rekenboog.zml. Voor meer informatie mail naar so@cito.nl of ga naar toetsen voor speciale leerlingen cluster 3 op www.cito.nl
naar de top van de pagina

De gehanteerde niveau-indeling komt overeen met die van het pakket leerlijnen van CED-groep. Ook is de indeling van SLO tussendoelen (4 tot 8 jaar so, 8 tot 12 jaar so en 12 tot 16 jaar vso) nog te herkennen. Dit is omdat veel zml-scholen hun onderwijsaanbod hier op gebaseerd hebben. Inhoudelijk zijn er veel veranderingen op basis van ervaring en expertise van het project rekenboog.zml . Het geheel is zeker niet minder ambitieus maar wel realistischer, haalbaarder dan de oude leerlijnen/tussendoelen.

naar de top van de pagina
Het auteursrecht op de materialen berust bij ©Rekenboog.zml. Gebruikers mogen materialen gratis downloaden en aan hun eigen situatie aanpassen. Een uitzondering hierop geldt voor sommige werkbladen. Werkbladen met Widgit symbolen die gemaakt zijn door Eelke Verschuur mogen wel gedownload en geprint, maar niet aangepast worden.
Website Eelke Verschuur
naar de top van de pagina

Onder het kopje "Naar de lessen" kiest u een van de 5 kerndoelen. U krijgt dan een overzicht van de tussendoelen en leerlijnen die hier bij horen. U kunt hier inhouden kiezen op de niveaus 1 tot en met 12. Niveau 1 tot en met 4 past ongeveer bij jonge kinderen en 5 tot en met 8 bij oudere kinderen in het so. Voor vso zoekt u tussen 8 en 12. U krijgt dan een overzicht van beschikbare lessen die u kunt bekijken met daarbij achtergrondinformatie. Als u een les kiest om te bekijken wordt deze in een apart scherm in Word geopend en kunt u een eigen versie opslaan en printen.

naar de top van de pagina
Dat is wisselend. Tenminste één les, maar meestal meerdere lessen of als dat handiger is zijn er applets ontwikkeld. De Rekenboog heeft de kerndoelen, leerlijnen en niveaus aan elkaar gekoppeld én aan de rekenlessen. Als je via de leerlijnen naar de lessen gaat, kun je op een onderdeel van de leerlijn klikken en dan krijg je een vak met daarin alle lessen die bij dat onderdeel zijn gemaakt. Je zit dan meteen op de juiste lessen. In die lessen zelf zie je soms dat je de les ook nog voor andere doelen (soms) in kunt zetten. In elk katern zit een overzichtslijstje. 
Het is handig om een vrijwilliger te vragen of een ouder die alle lessen uitprint en per leerlijnkatern in een map stopt, met voorin een overzicht van de bijbehorende lessen en daarna de lessen, zodat leerkrachten kunnen kijken en makkelijker tussendoor even kunnen zoeken. Bijvoorbeeld een map met vingerrekenen of tijdsoriëntatie voor 12-20 jaar. Het kan natuurlijk ook via de website. De lessen zijn ook nog aan te passen als de school dat wil, want ze zijn digitaal.
Sommige scholen prefereren om geen uitgeprinte versie te maken, omdat dit ook een volgorde impliceert en dat is niet de bedoeling: eerst kijken wat het niveau is van de leerlingen en wat de leerlingen nodig hebben, daarna lesmateriaal zoeken/aanpassen en/of een nieuwe les maken.
naar de top van de pagina
Dit wordt nog onderzocht, want dat houdt een bepaalde volgorde in van lessen.
We denken dat het lastig is als er weer nieuwe lessen tussen geschoven worden, want dan schuift de nummering niet op en moet je alles opnieuw nummeren. Daarnaast gaan mensen dan misschien die lessen in een bepaalde volgorde geven en dat is niet altijd wenselijk voor een leerling.

 

naar de top van de pagina
Meer of minder frequent en intensief zijn (leraren/begeleiders van) de volgende scholen bij het ontwikkelwerk betrokken: Rafaelschool Utrecht, Ariane de Ranitz mytyl Utrecht, Talita Koemi Nijmegen, A. Willeboerschool Rotterdam, De Bleyburgh Sliedrecht, De Brug mytylschool Rotterdam, De Duinpieper Noordwijk, De Keerkring Zoetermeer, De Regenboog  Rotterdam, Dr. A. van Voorthuijsenschool Haarlem en Rotterdam, Mattheusschool  Rotterdam, Rehobothschool  Ede, Alphons Laudy Amsterdam, Klimop Hilversum, Wilhelmina Utrecht, De Ark Gouda, Mytyl Tilburg, Parkschool Sittard, 't Anker Zaanstad, De Brug Almelo, OC 't Roessingh Enschede, De Linde Deventer, Liduina Breda, Kon. Emmaschool Amersfoort, Obadja Zwolle.
naar de top van de pagina
Omdat op deze instituten al belangrijk voorwerk gedaan was op gebied van rekenen zml, de ontwikkeling van leermiddelen, van didactiek,  van (kern)doelen etc. Ook de verschillende kerntaken van FIsme, SLO en CED-Groep (ontwikkelings-onderzoek, leerplanontwikkeling, ondersteuning van scholen) waren hard nodig in dit complexe project.
naar de top van de pagina
Stel een vraag:
Velden met een * zijn verplicht.
*Captcha Image