Implementatie

Stapsgewijs invoeren van Rekenboog.zml: nieuw


Samen met de CED-Groep heeft SLO een stappenplan geschreven voor het invoeren van Rekenboog.zml. Onderwijsbegeleiders en intern begeleiders (rekencoördinatoren) kunnen deze handreiking gebruiken om zml-scholen te ondersteunen bij het implementeren van Rekenboog.zml. De handreiking biedt uitgebreide informatie over de materialen van Rekenboog.zml en hoe deze stapsgewijs op scholen voor zml ingevoerd kunnen worden.

In de handreiking wordt het stappenplan toegelicht dat de basis van de invoering van Rekenboog.zml vormt. Het stappenplan bestaat uit elf stappen die verdeeld zijn over vijf fasen van invoering.

Bij elke stap wordt in de handreiking aangegeven welke hulpmiddelen, tips en materialen je kunt gebruiken. In sommige gevallen zijn deze opgenomen als bijlage.

Het stappenplan met toelichting - PDF
Bijlagen - PDF
Powerpoint  - PDF

Aanvullende handreikingen

Materialenlijst Rekenboog.zml: nieuw
Om scholen te ondersteunen bij het organiseren en invoeren van de lessen Rekenboog.zml is een materialenlijst ontwikkeld. Deze lijst is onderverdeeld naar de vijf kerndoelen:  hoeveelheidbegrippen, rekenhandelingen, tijd, meten en wegen en geld.

PDF of WORD

Het gebruik van Rekenboog.zml als basisarrangement: nieuw
De notitie over het gebruik van Rekenboog.zml als basisarrangement geeft per niveau aan wat de beste volgorde is waarin de lessen gegeven kunnen worden. Door deze volgorde aan te houden ontstaat als vanzelf een pakket waarmee een basisarrangement voor het betekenisvol rekenonderwijs aan zml-leerlingen aangeboden kan worden.

PDF

Gebruikswijzer voor het inschalen en clusteren van leerlingen: nieuw
De `Gebruikswijzer voor het inschalen en clusteren van leerlingen` geeft informatie hoe u leerlingen op de Rekenboog.zml leerlijnen inschaalt en hoe u daar niveaugroepjes en groepsplannen mee maakt.

PDF