Leerlijnen
De nieuwe leerlijnen zml passen bij de door de overheid vastgestelde kerndoelen speciaal onderwijs voor zeer moeilijk lerende leerlingen of meervoudig gehandicapte leerlingen. Kerndoelen zijn verankerd in de artikelen 13, 14 en 15 van de Wet op de Expertise Centra. Voor rekenen en wiskunde vindt u de letterlijke tekst onder het kopje kerndoelen zml.
Meer informatie vindt u op de website van de sector speciaal onderwijs van SLO of het besluit kerndoelen WEC.

Voor een goed overzicht van de leerlijnen presenteren we deze in een matrix. Voor elk van de 5 kerndoelen zijn enkele tussendoelen geformuleerd. Deze zijn uitgewerkt op de 'niveaus' 1 tot en met 12. Subdoelen staan in een cel. Een leerlijn is nu een sequentie van subdoelen.

18-5-2011_15-12-03__2_.jpg

Klik in het linkermenu op Leerlijnen zml voor het overzicht van alle leerlijnen. 

Voorbeeld

Kerndoel 3: De leerlingen leren omgaan met tijd in alledaagse situaties.

Tussendoel 3.3: Ze leren een kalender dan wel agenda gebruiken.

Subdoel 3.3.3 (bij niveau 3): De begrippen vandaag en morgen.