Kerndoelen zml

In de Wet op Expertise Centra staat over kerndoelen:

Voor de school geldt de eis dat zij tenminste de kerndoelen bij haar onderwijsactiviteiten als aan het eind van speciaal onderwijs te bereiken doelstellingen hanteert. Kerndoelen geven een beschrijving van kwaliteiten van leerlingen op het gebied van kennis, inzicht en vaardigheden.

Er gelden voor rekenen en wiskunde voor zml/mg 5 leergebiedspecifieke kerndoelen:

  1. De leerlingen leren hoeveelheidbegrippen gebruiken en herkennen.
  2. De leerlingen leren rekenhandelingen uitvoeren voor het functioneren in alledaagse situaties.
  3. De leerlingen leren omgaan met tijd in alledaagse situaties.
  4. De leerlingen leren meten en wegen en leren omgaan met meetinstrumenten, gangbare maten en eenheden.
  5. De leerlingen leren omgaan met geld en betaalmiddelen.

Bij het zoeken naar lessen worden deze voor het gemak afgekort met:

  1. Hoeveelheidbegrippen
  2. Rekenhandelingen
  3. Tijd
  4. Meten en wegen
  5. Geld

Daarnaast gelden leergebiedoverstijgende kerndoelen op het gebied van zintuiglijke en motorische ontwikkeling, sociale en emotionele ontwikkeling en leren leren.