Lessen

Als u op zoek bent naar lessen begin dan hier.

Alle lessen voor zml die u op deze site kunt vinden zijn beschreven in een vast stramien. Daarmee is alle relevante informatie voor de leraar die de les wil geven ook beschikbaar. Dat stramien bevat achtereenvolgens de volgende rubrieken:

Titel (van de les) Organisatie (kring, individueel, tweetallen ...)
Niveau (waar de les voor bedoeld is)                                               Differentiatie (om de les wat moeilijker of
juist wat makkelijker te maken)
Kerndoel(en) (waar de les aan bijdraagt, keuze uit 5, zie leerlijnenoverzicht) Vervolgactiviteiten
Leerstofdomein (bijv. geld, tijd, lengte, et cetera) Activiteiten (hoe begin je de les, wat is de kern, hoe laat je verwerken, didactische tips, hoe sluit je de les af)
Benodigdheden/geschatte lesduur Ervaringen, observatiepunten
Doel (sub- of tussendoelen die aan de orde zijn, zie leerlijnen overzicht) Software (indien voorhanden)
Korte samenvatting (van de les)

Niet altijd zijn alle rubrieken beschreven. Als u zelf een rekenboogles wilt maken kunt u het stramien hier downloaden.