Publicaties
Een aantal relevante specifieke publicaties en artikelen over rekenen in het zml zijn:
 • Besluit kerndoelen WEC (Besluit van 18 mei 2009 houdende de vaststelling van kerndoelen speciaal onderwijs).
 • Het topje van de ijsberg : N. Boswinkel en F. Moerlands -  In: K. Groenewegen (Ed.), Nationale Rekendagen 2002 - een praktische terugblik. - Utrecht : Freudenthal Instituut, p. 103-114.
 • Rekenboog.zml voor VSO-ZML - M. Cordang - (interne publicatie).
 • Realistisch rekenen voor zeer moeilijk lerende kinderen : Hoogendijk, W. - In: Speziaal, juli 2008.
 • Als rekenen onzinnige kennis is: H. ter Heege en J. ter Pelle - In: JSW, (jaargang 87, nr. 8).
 • Realistisch rekenen in het onderwijs aan zeer moeilijke lerende kinderen :
  E. Schoonderwoerd en J. van Gils - In: Nationale rekendagen 2003, een praktische terugblik.
 • Als speciale kleuter tel je ook mee! : H. van Luit - In: Nationale rekendagen 2003, een praktische terugblik.
 • Ik reken op je. M. Cordang. Reken- en wiskundeacticiteiten voor het vso-zml rond het thema 'Mijn lijf', SLO, 2004.
 • Ter voorbereiding op het werk. H. ter Heege. Onderwijsactiviteiten voor leerlingen in het vso-zml.  SLO, 2003.
 • Hoeveel vingers steek ik op? Werken met vingerbeelden in het onderwijs aan zeer moeilijk lerende kinderen. S.C. Hofman, Universiteit van Amsterdam, 2010.
 • Praktijkonderzoek Rekenboog op De Heldringschool. C. Linders - Masterscriptie Special Educational Needs. Fontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg, 2011.

SLO-publicaties zijn te vinden in de productencatalogus op http://www.slo.nl/publicaties